Thông tin tuyển dụng
Liên kết website
web hit counter

Khi đang nghỉ thai sản theo luật cũ, sau ngày 01/05/2013 thì xử lý thế nào?
28/07/2014

Hỏi

“Theo thông tin trên truyền hình tôi được biết kể từ ngày 01/05/2013 thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ là 6 tháng. Tôi bắt đầu nghỉ thai sản từ ngày 10/01/2013 (Theo luật cũ tôi được nghỉ đến ngày 10/05/2013, vậy tôi có được hưởng chế độ nghỉ thai sản 6 tháng theo quy định của luật mới hay không?” Xin cảm ơn.

Luật sư trả lời:

Theo bạn nêu thì thời gian nghỉ thai sản của bạn đến ngày 10/05/2013 là kết thúc nghĩa là sau thời điểm ngày 01/05/2013 bạn vẫn có 09 ngày được nghỉ thai sản theo luật cũ. Theo quy định của Bộ luật lao động hiện hành (có hiệu lực từ ngày 01/05/2013) thì bạn đương nhiên được hưởng chế độ nghỉ thai sản với thời gian là 6 tháng.

Điểm b khoản 2 Điều 240 Bộ luật lao động hiện hành có đoạn:

“…Lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày Bộ luật này có hiệu lực, mà đến ngày 01 tháng 5 năm 2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 thì thời gian hưởng chế độ khi sinh con được thực hiện theo quy định của Bộ luật này...”


Luật sư Lý
CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN