Thông tin tuyển dụng
Liên kết website
web hit counter

Luật sư là ai ?
14/07/2014

Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề Luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khỏe bảo đảm hành nghề Luật sư thì có thể trở thành Luật sư.

Dịch vụ pháp lý của Luật sư bao gồm tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng và các dịch vụ pháp lý khác. Hoạt động nghề nghiệp Luật sư nhằm góp phần bảo vệ công lý, phát triển kinh tế và xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tổ chức hành nghề Luật sư bao gồm văn phòng Luật sư hoặc công ty luật. Một Luật sư chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức hành nghề Luật sư tại địa phương nơi có Đoàn luật sư mà luật sư đó là thành viên.

Văn phòng luật sư do một luật sư thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Văn phòng luật sư có con dấu, tài khoản theo quy định của pháp luật.

Công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư. Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn.

 

luatsuly.vn
CHUYÊN MỤC LIÊN QUAN